Katolickie Centrum Kultury „Opoka”

Katolickie Centrum Kultury „Opoka” im. Jana Pawła II. jest miejscem spotkań dla wszystkich parafian, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania oraz spotkać się z najbliższymi. Oprócz spotkań grup parafialnych odbywają się tutaj przyjęcia okolicznościowe, wesela, stypy, przedstawienia, prelekcje. W budynku mieszczą się min. kawiarnia, sala teatralna, biblioteka i wideoteka wraz z czytelnią, sala komputerowa, sala bilardowa, siłownia oraz salki wykorzystywane przez miejscowe grupy parafialne.

Historia KCK „Opoka” rozpoczęła się na początku lat osiemdziesiątych. Władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zakazały nauczania religii w szkole. Z tego też powodu lekcje religii odbywały się w specjalnie przystosowanych salkach wygospodarowanych z pomieszczeń zabudowań gospodarczych przy probostwie. Jednak salki nie mogły pomieścić dużej liczby dzieci z wyżu demograficznego przełomu lat 70-tych i 80-tych. Staraniom księdza proboszcza Wiktora Sojki wykonano projekt domu katechetycznego (dr inż. Bronisław Mzyk) i uzyskano stosowne zezwolenia.

W maju 1982 roku przygotowano teren pod budowę Domu Katechetycznego a 6 czerwca 1982 roku rozpoczęto wylewanie ław fundamentowych. Po czterech latach starań, dnia 25 listopada 1986 roku ks. bp. Damian Zimoń poświęcił Dom Katechetyczny im. Jana Pawła II. Kiedy po 1989 roku religia znowu wróciła do szkół budynek Domu Katechetycznego opustoszał.

W 1999 roku ks. proboszcz Piotr Ciba wraz z grupą parafian przystąpił do adaptacji Domu Katechetycznej na Katolickie Centrum Kultury. Roboty adaptacyjne trwały rok. Koszt robót wraz z zakupem potrzebnych urządzeń, wyposażenia, położeniem kostki brukowej wokół Centrum i uporządkowaniem ogrodu wyniósł około 400.000 zł. W dniu 5 października 2000 roku zostało oddane do użytku parafian i poświęcone przez ks. bpa Jana Wieczorka Katolickie Centrum Kultury „Opoka” im. Jana Pawła II. jako dar jubileuszowy parafii na rok 2000.

Kawiarnia parafialna przeznaczona jest do organizacji spotkań grup parafialnych, jubileuszy, komunii, styp i wesel. Kawiarnia pomieści ok. 60 osób, posiada własną garderobę, nagłośnienie oraz barek.

Aula św. Stanisława Kostki przeznaczona jest do prezentacji multimedialnych, przedstawień, prelekcji oraz imprez okolicznościowych. Aula pomieści ok. 70 osób.

Ogród farski znajdujący się obok KCK Opoka jest przeznaczony do organizacji imprez okolicznościowych w okresie letnim takich, jak: festyny parafialne, jubileusze, spotkania grup parafialnych, turnusy wakacyjne.

W ogrodzie farskim znajduje się zadaszenie, pod którym w razie niepogody pomieści się ok. 50 osób.