Żywy Różaniec

Odmawiajcie codziennie Różaniec

– powiedziała Maryja w Fatimie.

„Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz” 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”. Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy „zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwudziestu. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie „Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.

Przy dokonywaniu zmian uważamy, żeby co miesiąc każdy uczestnik tej modlitwy miał do rozważenia kolejna tajemnicę. Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

W dniu 14 września 1927 roku zostało erygowane Bractwo Żywego Różańca, które liczyło pod koniec 1932 roku 1245 osób. Członkowie Bractwa spotykali się co jakiś czas na wspólnych nabożeństwach a w czasie 12 godzinnego nabożeństwa i wiecznej adoracji mieli specjalne wyznaczone godziny, w czasie których odmawiali różaniec.

W latach 70-tych ożywiła się działalność Bractwa, które przekształciło się w Parafialne Róże Różańcowe a następnie we Wspólnotę Żywego Różańca.

Obecnie mamy w parafii 16 Róż osób dorosłych. Różaniec to skuteczna broń w walce ze złe, wyprasza również wiele łask Bożych dla naszej parafii i pomaga w dążeniu do doskonałości chrześcijańskiej.

A oto słowa Ojca Świętego Jana Pawła II: Różaniec to wielki skarb, który trzeba odkryć. Jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. Za pośrednictwem Różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela. Doskonałym i najlepszym przykładem dla nas wierzących jest sam Ojciec Święty Jan Paweł II, który codziennie nieustannie zagłębiał się w modlitwie różańcowej, zawierzając wszystkie sprawy Kościoła, siebie samego i cały lud Boży opiece Maryi – naszej najlepszej Matce i Królowej Różańca Świętego. Chciejmy Ojca Świętego naśladować w naszej codziennej modlitwie różańcowej i prośmy Go o wstawiennictwo za nami w niebie…