Rezydenci

I.


Ks. Stanisław Knop

Urodził się 7 lipca 1928 roku w Świętochłowicach. Jego ojciec był urzędnikiem państwowym, zaś matka Bronisława z d. Krautwurst zajmowała się sprawami domowymi. Po ukończeniu szkoły powszechnej przyszły ks. Stanisław wstąpił do Zawodowej Szkoły Handlowej w Chorzowie i pracował równocześnie w sklepie z artykułami gospodarstwa domowego. We wrześniu 1945 roku podjął naukę w chorzowskim Państwowym Liceum dla Pracujących, gdzie w roku 1950 otrzymał świadectwo maturalne. Tego też roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, na Wydziale Teologicznym. 5 czerwca 1955 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. biskupa Zdzisława Golińskiego (ówczesnego ordynariusza częstochowskiego) w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Władze duchowne skierowały młodego księdza Stanisława do następujących parafii: Chropaczowa, Lubomii (był pierwszym wikariuszem w historii tej jednostki kościelnej), Goduli, Dąbrówki-Wielkiej, Imielina, Dąbrówki-Małej, Józefowca i Brennej. W charakterze wikariusza przepracował 26 lat, bo – jak sam zaznacza – nigdy nie było mu spieszno do proboszczowania. l lipca 1981 roku, decyzją przełożonych, otrzymał nominację na stanowisko proboszcza w parafii p.w. św. Antoniego z Padwy w Zgoniu. Pracował w niej ofiarnie przez 13 lat, tj. do przejścia – z powodów zdrowotnych – na emeryturę, co miało miejsce 28 sierpnia 1994 roku. Na czas posługi pasterskiej ks. Stanisława Knopa w Zgoniu przypadł m.in. jubileusz 50-lecia poświęcenia tamtejszego kościoła (1987). Stąd główny jego wysiłek szedł w kierunku należytego przygotowania parafii na to wyjątkowe świętowanie. Ks. Knop rozpoczął swoją działalność od odnowy świątyni. Kościół został wymalowany, pozłocono wszystkie ołtarze i zainstalowano nowe oświetlenie. Również od strony duchowej uczyniono niejedno, by w sercach parafian jeszcze mocniej pulsowało światło wiary, nadziei i miłości w związku z tą szczególną uroczystością kościelną. Po jubileuszowych uroczystościach, jako wotum wdzięczności, urządzono pielgrzymkę do Rzymu. Dodatkowym plonem tej pielgrzymki było przywiezienie z Wiecznego Miasta relikwii św. Antoniego Padewskiego, patrona parafii, które 3 stycznia 1988 wprowadził do kościoła, przy licznie zgromadzonej rzeszy wiernych, ks. arcybiskup Damian Zimoń. Ks. proboszcz przeprowadził także remont probostwa i sal katechetycznych. Pielęgnował starannie zastane w parafii dobre tradycje religijne. Dlatego dziś, kiedy wiele obyczajów i obrzędów zaczyna zanikać, parafia w Zgonin o nich nie zapomma. Ks. Stanisław Knop jest człowiekiem o zauważalnej pogodzie ducha, takcie i kulturze osobistej. Jego hobby to historia Śląska ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Kościoła na tej ziemi. Od przejścia na emeryturę ks. senior Stanisław (bo tak się nazywa obecnie księży emerytów) mieszka na terenie parafii świętomarcinowej w Starych-Tarnowicach – dzielnicy Tarnowskich-Gór. Lecz i tu nie odpoczywa. W miarę możliwości dalej angażuje się w pracę duszpasterską w bobrownickiej parafii. Odszedł do Domu Ojca 1 lutego 2021 roku, w 92. roku życia, 65. roku Chrystusowego Kapłaństwa.[Tekst oryginalny z okazji 75. rocznicy urodzin księdza Stanisława, sporządzony przez ks. Herberta Jeziorskiego]


II.


Ks. Piotr Jasiok

Urodził się 30 stycznia 1916 roku w Radzionkowie. Uczęszczał do Niższego Seminarium Ojców Oblatów w Lublińcu. Losy wojenne rzuciły go do Francji, gdzie za pośrednictwem kardynała Hlonda został przyjęty do Seminarium Duchownego. Studiował w Marsylii i Cahors.


Ks. Jasiok po święceniach

Święcenia kapłańskie otrzymał 3 czerwca 1944 roku z rąk bpa Paula Chevrier i został posłany do diecezji poznańskiej. Po powrocie do kraju był min. administratorem parafii Laski, powiat Kępno.Następnie został inkardynowany do diecezji katowickiej i od dnia 30 kwietnia 1958 roku jako rektor organizował duszpasterstwo w Janowie Miejskim. W rok później otrzymał stanowisko kuratusa przy kościele NSPJ w Jastrzębiu Zdroju. Po 10-letnim pobycie w tej parafii prosił biskupa o przeniesienie.

Dekretem z 2 maja 1969 roku objął rektorstwo w Herbach-Śląskich z prawami proboszcza. Zorganizował tam regularną placówkę duszpasterską i w styczniu 1976 roku został pierwszym proboszczem tej parafii. W 1984 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Bobrownikach-Śląskich. Bóg odwołał go do wieczności w dniu 28 czerwca 1994 roku w Zakopanem, gdzie przebywał na odpoczynku w „Księżówce”. Jego pogrzeb odbył się dnia 1 lipca 1994 roku w Herbach-Śląskich.


Msza święta pogrzebowa


Grób ks. Piotra Jasioka na cmetarzu parafialnym w Herbach Śląskich