Ruch Światło-Życie


Głównym celem Ruchu Światło-Życie jest przyciąganie do siebie i do Boga jak największej ilości młodych ludzi. Młodzieży współczesnego świata niejednokrotnie obojętne jest w co wierzy – byle wierzyć. Pragniemy skierować ich wiarę w stronę tego, co prawdziwe, dobre i nieprzemijające.

W związku z tym Oaza naszej parafii organizuje różne formy zrzeszania młodzieży, takie jak: nabożeństwa, msze młodzieżowe, spotkania roratnie, czy sztuki ukazujące prawdziwe wartości.

Żyjesz po to, aby kochać. Jeśli nie kochasz – to nie żyjesz.

Jeśli pragniesz budować swoje życie na wierze, nadziei i miłości, przystąp do naszej grupy oazowej. Nie tylko miło spędzisz czas na wspólnych zabawach, nie tylko poznasz nowe ciekawe miejsca dzięki wspólnym wyjazdom, nie tylko znajdziesz tam wielu nowych przyjaciół, ale przede wszystkim pomożemy zbliżyć Ci się do Boga i prawdziwie odczuć jak wielka jest Jego miłość do Ciebie…

Jakże więc nie dziękować Bogu, że Wy tę wielką i niepowtarzalną przygodę – jaką jest Wasza młodość, staracie się przeżywać w szczególny sposób w duchowej komunii młodych z Chrystusem. Tę drogę, drogę duchowej komunii, otwarcia na drugiego człowieka, wybrał Bóg już w tajemnicy stworzenia. Drogę tę potwierdził i udoskonalił Chrystus, powołując do życia Kościół jako wspólnotę Ludu Bożego. Na tej drodze realizuje siebie człowiek, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Na tej też drodze przychodzi do człowieka Bóg i Jego Zbawienie. Pogłębiajcie tę prawdę w Waszych spotkaniach, na modlitwie, przy czytaniu i rozważaniu Pisma świętego, przez żywy udział w Eucharystii. Służcie wiernie Kościołowi (…), bierzcie za Niego odpowiedzialność na konkretnym odcinku Waszego młodego życia. Bądźcie Kościołem w świecie współczesnym. Bądźcie drogą, na której Bóg przychodzi do Was samych, a przez Was do Waszych Braci i Sióstr”.

(z listu Jana Pawła II do biskupa Tadeusza Błaszkiewicza – o Ruchu Światło-Życie)

Ruch Światło – Życie istnieje w naszej parafii od przeszło 20 lat. Swój początek zawdzięcza księdzu Franciszkowi Blachnickiemu, który swoją postawą i zaangażowaniem zainspirował młodzież do spotkań pogłębiających wiarę, nadzieję i miłość. Już od samego początku ideą Oazy były cotygodniowe spotkania w grupach, gdzie animatorzy wraz z uczestnikami starali się poprzez rozważanie Słowa Bożego iść za Chrystusem. Młodzież oazowa nie poprzestała jednak tylko na spotkaniach. Z biegiem czasu rozpoczęła się ich praktyczna działalność w parafii, a należało do niej: pomoc w przygotowaniu do Mszy Świętej młodzieżowej, do świąt wielkanocnych i bożonarodzeniowych, różnego rodzaju nabożeństw i czuwań. Pomagali przy uroczystościach prymicyjnych, odpustowych i I Komunii. I chociaż z biegiem lat zmieniali się uczestnicy, animatorzy i moderatorzy Oazy, jej duch przetrwał aż do dziś…

Niezapomniany pan Stainski


Podczas jednego z wielu ognisk


Totalne szaleństwo z siostrą w starych salkach


W starych salkach


Podczas Dnia Dziecka w 2007 roku


Dzień Dziecka 2007