Krzyże przydrożne i kapliczki

Krzyż przy skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej i Radzionkowskiej

Krzyż przy boisku KS Górnik Bobrowniki

Nowy krzyż misyjny przy kościele

Krzyż na cmentarzu

Krzyż przy skrzyżowaniu ulicy Topolowej i Korola

Krzyż na ulicy Głównej

Krzyż przy ulicy Korola na wzgórzu Cipiorg

Miejscowa ludność w różnych okresach czyniła fundacje w formie krzyży przydrożnych. Na terenie parafii znajduje się pięć krzyży przydrożnych, w tym trzy kamienne i dwa drewniane. Krzyże ustawiano zazwyczaj przy skrzyżowaniach ulic, jak również przy wjeździe do miejscowości z różnych stron.

Dwa krzyże drewniane ustawiono: – jeden od strony wschodniej (obok boiska KS „Górnik”) na niewielkim wzniesieniu, ufundowany przez pana Lelenia w 1867 roku. Nieopodal tego krzyża, 8 maja 1945 roku bawiące się dzieci znalazły minę, która wybuchając zabiła czworo dzieci (dwóch chłopców i dwie dziewczynki w wieku od 4-6 lat).

Drugi drewniany krzyż ustawiony jest na dzisiejszej południowej granicy parafii z parafią Sucha Góra, przy ulicy Korola.

Na skrzyżowaniu ulic Korola i Topolowej (dawniej Polnej) usytuowany jest trzeci krzyż, który był dawniej wykonany z piaskowca a dzisiaj jest częściowo kamienno-żelazny. Pod krzyżem w małej kapliczce (pod górną częścią) umieszczono figurkę Matki Boskiej. Na metalowym słupie znajduje się napis: „W Krzyżu Zbawienie” a na cokole słabo dzisiaj widoczny fundator Wilhelm Theilemann, Tarnowitz 1905.

W zachodniej części parafii na końcu ulicy Głównej był ustawiony dawniej duży krzyż drewniany zmieniony w latach 1955-1956 na murowany. Zmiany dokonała rodzina Kuhna.

Od strony Radzionkowa, na końcu Piekar-Rudnych, nieopodal tzw. „Kamionki”, gdzie w czasach przedchrześcijańskich nasi przodkowie składali ofiary pogańskie, stoi piękny kamienny krzyż. Umieszczony na granitowym trzystopniowym postumencie. W środku, w kapliczce, umieszczono figurkę Matki Boskiej. U dołu znajduje się napis: „Panie Jezu Chryste, któryś za nas cierpiał rany, zmiłuj się nad nami” a poniżej „Gmina Rudy-Piekary w roku 1897”.

Mieszkańcy wspominają również o szóstym krzyżu, który wzniesiony był przy ulicy Radzionkowskiej i biegnącej w dół od niej dzisiejszej ulicy Strzelczyka.

Znajdujące się w wielu punktach parafii krzyże były szczególnym miejscem gromadzenia się ludu Bożego w czasie „dni krzyżowych”, gdzie odprawiano specjalne nabożeństwa oraz proszono Boga o urodzaje. Warto w tym miejscu wspomnieć również o krzyżu misyjnym.

Pierwszy krzyż misyjny został poświęcony w trakcie pierwszych misji, które odbyły się dnia 25 października 1936 roku. Krzyż został wykonany z drewna dębowego przez pana Zająca. W czasie następnych misji krzyż był odnawiany i na nowo poświęcany. Przed krzyżem umieszczono klęcznik z żelbetonu. W roku 2002 przy okazji remontu elewacji kościoła wymieniono stary krzyż i dnia 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, poświęcono nowy krzyż misyjny, który ustawiono obok groty Matki Boskiej. W krzyżu umieszczono odłamek kamienia z Góry Tabor.

Grota MB (wcześniej świętej Barbary)Grota MB (wcześniej świętej Barbary). To w tym miejscu ubierali się nowowyświęceni księża przed Mszą św. prymicyjną.

Kapliczka z figurką św. Barbary, która kiedyś stała w grocie.

Figura Jezusa Frasobliwego, która kiedyś znajdowała się w zabytkowej kapliczce.

Kapliczka ze św. Krzysztofem na parkingu przy kościele.