Krąg Biblijny


Od września 2004 roku istnieje w naszej Parafii Krąg Biblijny. Grupa liczy 15 osób. Spotkania odbywają się w poniedziałki o godz. 18:00 w Katolickim Centrum Kultury „Opoka” i są przeznaczone dla młodzieży pierwszej klasy gimnazjum, chcącej pogłębić swoją wiedzę religijną. Cotygodniowe spotkania z Pismem Świętym są doskonałą okazją do dobrego przygotowania się na przyjęcie Sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

Młodzież biorąca udział w tego typu spotkaniach, poprzez swoją obecność wyraża chęć coraz to lepszego poznawania Słowa Bożego, skierowanego do człowieka.