Rodzina franciszkańska


Świecka Rodzina Franciszkańska w naszej bobrownickiej parafii została powołana tuż po wybudowaniu kościoła. Do zakonu należało wówczas wielu parafian. W okresie okupacji niemieckiej jak również w okresie powojennym wszelkie zrzeszanie się osób świeckich przy kościołach było zakazane.

Dopiero po przeszło 40 latach – 3 XII 1982 – powołano obecny Franciszkański Zakon Świeckich. Założycielem i asystentem duchowym był franciszkanin ojciec Tarsycjusz Waszecki z Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Wniebowzięcia NMP w Panewnikach. Aktualnie asystentem duchowym jest ojciec Rufin Juraszek. Pierwsze przyjęcia do nowicjatu, do którego przystąpiło 13 osób odbyły się 19 marca 1983 r. Obecnie wspólnota liczy 30 członków. Duchowość franciszkańska dla nas, naśladowców św. Franciszka, oznacza życie Ewangelią Jezusa Chrystusa i Eucharystią, ustawiczne nawracanie się, solidaryzowanie się z ubogimi, szerzenie pokoju a także uwielbienie nade wszystko Boga i oddawanie czci Matce Najświętszej.

Dzisiejszym czasom potrzeba świadków Jezusa Chrystusa na miarę św. Franciszka. Jako jego świadkowie wszyscy członkowie należą też do Żywego Różańca, uczestniczą w codziennej Eucharystii, wspierają Papieskie Dzieło Misyjne modlitwą i ofiarą, odwiedzają osoby chore i samotne, wspomagają naszych duszpasterzy zarówno modlitwą jak i współpracą. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Serdecznie zapraszamy wszystkich w szeregi bobrownickiej Rodziny Franciszkańskiej, która swoim życiem chce szerzyć w świecie pokój i dobro…


Bieżące wydarzenia

Rok 2012

W dniu 15 maja 2012 roku przeżyliśmy w naszej parafii spotkanie wspólnotowe Regionu Lubliniecko-Tarnogórskiego. W tym dniu wspominamy św. Małgorzatę z Cortony, która również jest patronką FZŚ. Siostry i bracia z regionu licznie zgromadzili się w naszym kościele o godz. 17:30 na nabożeństwie majowym a o godz. 18:00 odprawiona została Msza św. Głównym celebransem był o. Rufin Juraszek – nasz asystent regionalny. Po Mszy św. udaliśmy się do ogrodu farskiego, gdzie nasz proboszcz, ks. Piotr przywitał wszystkich i zaprosił do poczęstunku. Nasza wspólnota z wielkim zaangażowaniem przygotowała stół braterski: grillowane kiełbaski i krupnioki, chleb i swojski smalec oraz kawę i herbatę a także ciasto domowej roboty. W braterskich rozmowach wymienialiśmy się doświadczeniami z życia wspólnot. Można było obejrzeć monodram pt. „Misyjność chrześcijanina” w wykonaniu br. Mariana i posłuchać monologu w gwarze śląskiej w wykonaniu naszej tercjanki, s. Łucji.

Niedziela, 29 kwietnia 2012 roku była w naszej parafii niedzielą powołaniową. O. Rufin na wszystkich Mszach św. głosił homilie na temat duchowości franciszkańskiej. Zachęcał parafian do włączenia się w nurt tej duchowości, która przybliża nam lepsze poznanie Ewangelii i ożywienia swojej wiary poprzez naśladowanie św. Franciszka i bł. Anieli Salawy, która swoją sumienną i uczciwą pracę oraz bezinteresowną pomocą bliźnim dawała świadectwo miłości do Boga i ludzi. Po ostatniej Mszy św. rozpoczęła się peregrynacja bł. Anieli Salawy wśród rodzin członków FZŚ.

28 kwietnia 2012 roku to szczególny dzień dla wspólnoty FZŚ. W tym dniu przed wieczorną Mszą św. w procesji zostały wprowadzone do naszego kościoła relikwie bł. Anieli Salawy, patronki FZŚ. Mszę św. Mszę św. celebrował o. Rufin Juraszek w asyście o. Januarego i ks. Stanisława. Oprawę liturgiczną przygotowali bracia z Regionu lubliniecko-tarnogórskiego. W homilii o. Rufin przybliżył nam postać bł. Anieli Salawy. Po mszy św. można było ucałować relikwie bł. Anieli.

W naszej parafii w okresie Bożego Narodzenia tradycyjnie spotykamy się na opłatku. Tegoroczne spotkanie odbyło się 16 stycznia 2012 roku. W spotkaniu wzięli udział: o. Rufin Juraszek – asystent diecezjalny, ks. Piotr Ciba, o. January – emerytowany misjonarz, br. Marian Garcorz – sekcyjny wspólnot miejscowych oraz 25 sióstr naszej wspólnoty. Na wstępie zaśpiewaliśmy kolędę „Wśród Nocnej Ciszy”. Przełożona s. Elżbieta przywitała gości i wszystkich zebranych, następnie poprosiła o. Rufina o poprowadzenie modlitwy. W modlitwie dziękowaliśmy Bogu za wszystkie łaski, którymi nas obdarza każdego dnia. Po modlitwie o. Rufin przemawiając do nas, wskazywał na życie Ewangelią oraz na przestrzeganie Bożych przykazań. Po modlitwie złożyliśmy sobie życzenia i połamaliśmy się opłatkiem.

Rok 2011

Dary Duchowe Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z okazji jubileuszu 100- lecia poświęcenia kościoła:
1. Dar- Modlitwa różańcowa odmawiana codziennie przed poranną Mszą. św., odmawiana od 15 kwietnia 2010 roku.
2. Dar – Apostolat „Margaretha”założony w naszej parafii 25 marca 2011r. w Święto Zwiastowania NMP przez jedną z naszych sióstr, Magdalenę Matonia.
3. Dar – dar duchowo-materialny dla naszej parafii, sztandar FZŚ poświęcony w czasie Mszy św. 29 lipca 2011 roku.

29 lipca 2011 roku w naszym kościele parafialnym odbyła się uroczysta Msza św. w trakcie której został poświęcony sztandar naszej wspólnoty. Na uroczystość przybyły delegacje z regionu wraz z pocztami sztandarowymi, nasz asystent duchowy o. Rufin i sekcyjny wspólnot miejscowych, br. Marian. W czasie tej uroczystości celebrowanej przez ks. Piotra, o. Rufina, ks. Januarego, ks. Stanisława i ks. Kazimierza, 4 siostry z naszej wspólnoty złożyły Świętą Profesję. Msza św. zakończyła się błogosławieństwem relikwiami św. Franciszka. Ten braterski wieczór spędziliśmy w serdecznej atmosferze przy braterskim stole.

W dniach 23-26 lipca 2011 roku 8 osób z naszej wspólnoty uczestniczyło w pielgrzymce po Sanktuariach Maryjnych na Pojezierzu Mazurskim oraz wschodniej Polsce. Odwiedziliśmy min.: Skępę- MB. Królowa Mazowsza, Gietrzwałd, Święta Lipka, Supraśl, Święta Woda, Sokółka, Kruszyniany – najstarszy w Polsce meczet oraz cmentarz tatarów polskich, Grabarka, Kodeń oraz Lublin (zamek, stare miasto, Archikatedra Lubelska)

Spotkanie opłatkowe Rodziny franciszkańskiej odbyło się 10 stycznia 2011 roku. W spotkaniu poza 26 członkami rodziny udział wzięli: o. Rufin (asystent regionalny), br. Marian (przełożony regionu), br. Czesław (sekcyjny wspólnoty) oraz ks. Piotr Ciba. Spotkanie rozpoczęliśmy wspólnym śpiewem kolęd. Siostra przełożona przywitała zaproszonych gości oraz wspólnotę. Br. Marian odczytał fragment Ewangelii św. Łukasza o Bożym Narodzeniu. O. Rufin prowadził dalszą część modlitewną i pobłogosławił opłatki. W atmosferze radości i życzliwości składaliśmy sobie życzenia po czym zasiedliśmy do stołu braterskiego delektując się przygotowanym poczęstunkiem. W dalszej części spotkania cała wspólnota rozśpiewała się w naszych pięknych kolędach. Na zakończenie spotkania siostra przełożona podziękowała całej wspólnocie oraz gościom. O. Rufin udzielił swojego błogosławieństwa.

Rok 2010

4 października Kościół wspomina św. Franciszka z Asyżu, naszego patrona. Cała wspólnota zgromadziła się na Mszy św. o godz. 18:00 wraz z parafianami. Na ołtarzu znajdowały się relikwie św. Franciszka, które osoby chętne mogły ucałować.

Dnia 23 września 2o10 roku w naszej parafii odbyło się spotkanie regionu tarnogórsko-lublinieckiego, na które licznie przybyły siostry i bracia. Obecny był również nasz asystent duchowy – o. Rufin aby wspólnie przeżywać Eucharystię i wspomnienie św. ojca Pio. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą różańcową przy Najświętszym Sakramentem oraz rozważaniem tajemnic światła. O godz. 18:00 uczestniczyliśmy we Mszy św. celebrowanej przez o. Rufina i ks. Grzegorza. Oprawę liturgiczną Mszy św. przygotowała miejscowa wspólnota. O. Rufin wygłosił homilię, w której przybliżył nam postać św. Ojca Pio, wiernego naśladowcy Chrystusa. Ojciec Pio przez 65 lat pełnił posługę w Zakonie Kapucynów, a przez 50 lat nosił krwawe rany na rękach, nogach i w boku. Nazywano go Męczennikiem Konfesjonału. Wielu mówiło, że „widzi każdego od środka”. Spowiadał codziennie przez wiele godzin. Po zakończeniu Mszy św. przełożona naszej wspólnoty zaprosiła przybyłych gości na spotkanie braterskie do Katolickiego Centrum Kultury „Opoka”.

W dniach 17-18 lipca 2010 roku nasza wspólnota wzięła udział w dniach skupienia w Domu Rekolekcyjnym Braci Mniejszych w Koszarawie. To piękna górska miejscowość w dolinie Beskidu Żywieckiego. Przybyliśmy tam już po raz trzeci aby w wyciszeniu i modlitwie a także we wspólnej radości przy ognisku przeżyć te dni.

Od 15 kwietnia 2010 roku Wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich podjęła się prowadzenia modlitwy różańcowej przed poranną Mszą św. o godz. 8:00. Jest to dar duchowy naszej wspólnoty dla parafii z okazji zbliżającego się jubileuszu 100-lecia poświęcenia kościoła parafialnego.

Spotkanie opłatkowe
W dniu 21 stycznia 2010 roku nasza Rodzina Franciszkańska zebrała się w KCK „Opoka”, aby uczestniczyć w spotkaniu w spotkaniu opłatkowym i wspólnym kolędowaniu z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie w tym roku był dla nas tym radośniejsze, gdyż mogliśmy się cieszyć razem z licznie przybyłymi gośmi. Swą obecnością zaszczycili nas:
o. Rufin – Asystent regionalny
ks. Piotr Ciba – proboszcz
ks. Grzegorz Brodziak – wikariusz
ks. Stanisław Knop – emeryt
br. Marian – przełożony Regionu
br. Czesław – sekcyjny wspólnot miejscowych
Siostry Elżbietanki posługujące w naszej parafii oraz 26 sióstr naszej wspólnoty.
Ojciec Rufin rozpoczął spotkanie modlitwą dziękczynną za doznane łaski i Bożą opiekę, otrzymane w minionym roku oraz przekazał nam przesłanie prowincjała, o. Ezdrasza, z życzeniami na Nowy Rok.
Po uroczystym odczytaniu Ewangelii wg św. Łukasza, o. Rufin pobłogosławił opłatki, które są symbolem miłości, pokoju i pojednania.
W atmosferze radości i życzliwości, przełamując się opłatkiem, składaliśmy sobie nawzajem życzenia.

Spotkanie opłatkowe Rodziny Franciszkańskiej 21.01.2010

Spotkanie opłatkowe Rodziny Franciszkańskiej 21.01.2010

Spotkanie opłatkowe Rodziny Franciszkańskiej 21.01.2010

Spotkanie opłatkowe Rodziny Franciszkańskiej 21.01.2010