Powołania zakonne

Zakon Kleryków Regularnych Posługujących Chorymkam(Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis)

Br. PAWEŁ Schneider MI
* 22.12.1923 r.
+ 18.03.2002 r.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej
slb(Congregatio Sororum Ancillarum Beatae Mariae Virginis)

S.M. LUDWINA AM Clara Solik
* 18.04.1880 r.
+ 07.02.1968 r.

S.M. PLAUTILLA AM Bronisława Kuchta
* 14.08.1894 r.
+ 09.07.1974 r.

S.M. KLARYSA AM Klara Siwy
* 12.03.1915 r.
+ 01.12.1996 r.

S.M. GABRIELA AM Aniela Kuhna
Wstąpiła do Zgromadzenia 2 lutego 1975 r.

S.M. BERNADETA AM Magdalena Jendrysik
Wstąpiła do Zgromadzenia 14 sierpnia 1975 r.

Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Damend(Congregatio Pauperum Sororum Scholarium de Notre Dame)

S.M. PAULA SSND Marta Bernaisch
* 09.05.1911 r.
+ 25.01.1984 r.

Zgromadzenie Córek Bożej Miłości
sm(Congregatio Filiarum Divinae Caritatis)

S.M. TEODORA FDC Marta Trzeja
* 24.11.1900 r.
+ 21.02.1990 r.

Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek z Trzebnicy
bor(Congregatio Sororum Misericordiae Sancti Caroli Borromaei)

S.M. DIONIZJA SMCB Anna Sollik
Wstąpiła do Zgromadzenia 22 lipca 1961 r.

Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi
jd(Congregatio Sororum Sanctae Hedvigis ab Immaculata Virgine Genetrice Maria)

S.M. FATIMA CSSH Adelajda Waloszczyk
Wstąpiła do Zgromadzenia 1 lipca 1982 r.