Kapliczka przy ul. Głównej

Kapliczka po remoncie w 2007 roku.

Obok dawnego domu Zarządu Gminnego w Bobrownikach (dziś Urzędu Pocztowego) przy ulicy Głównej stoi stara kapliczka wpisana do rejestru Ministra Kultury i Sztuki pod numerem 656/66. Kapliczka powstała zapewne w XVIII wieku. Jest murowana z kamienia dolomitowego, otynkowana i orientowana. Założona na rzucie prostokąta trójbocznie zamkniętego od wschodu. Wnętrze sklepione jest żeglasto. Elewacja frontowa ujęta wydatnymi szkarpami, z prostokątnym wejściem. Dach dwuspadowy, pokryty gontem, z sygnaturką na dwóch słupach drewnianych podtrzymujących daszek namiotowy. Daty powstania kapliczki nie jest dokładnie znana. Najstarsi mieszkańcy podają, że powstała wcześniej, niż znalazła się w niej figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

  

Wg Kroniki miasta i powiatu Tarnowskie-Góry Jana Nowaka z 1927 roku w latach 1742-46 w Tarnowskich-Górach i okolicy wybuchł pożar, a dachy domów w tym czasie były kryte gontem oraz słomą bo innych tu nie znano {kaplica pochodzi więc prawdopodobnie z tego okresu}. W kapliczce znajdowały się: drewniana rzeźba późnogotycka Matki Boskiej z Dzieciątkiem z początki XVI wieku nieznanego dłuta; obraz świętego Jana Nepomucena oraz rzeźba ludowa Chrystusa frasobliwego wykonana zapewne w XIX wieku. Dzisiaj nie wiadomo, skąd sprowadzono rzeźbę ani kto ją wykonał. Wg relacji najstarszych parafian powstać ona miała na znak wdzięczności z chwilą ustania panującej epidemii cholery w 1676 roku. Odtąd była zabierana na pielgrzymki do Piekar-Śląskich, ubrana w biały welon.

W 1998 roku rzeźbę Matki Boskiej z Dzieciątkiem odrestaurowano i przeniesiono do kościoła parafialnego. W kapliczce znajduje się obecnie obraz św. Jana Nepomucena. Kapliczka była często poddawana renowacji. W 1980 roku przeprowadzono remont kapitalny kapliczki, który był przeprowadzony przez trzech cieśli góralskich z Koniakowa i czterech parafian: Michała Trzeja, Wawrzyna Szozda, Jana Drynda i Rajnholda Kucharczyk. Rozebrano zbutwiały dach gontowy, zlikwidowano pęknięcia w ścianach, zerwano drewniany cokół, wykonano drewnianą konstrukcję dachu i pokryto ją nowym gontem, do okien wstawiono kraty metalowe, wymieniono drzwi drewniane i wnętrze kapliczki pomalowano białą farbą.

W 2007 roku kapliczka została gruntownie wyremontowana i zabezpieczona.