Koło Charytatywne „CARITAS”


Tradycja koła charytatywnego w parafii bobrownickiej sięga okresu powojennego.

Jak podaje Kronika Parafii w Bobrownikach w dniu 10 października 1946 roku w czasie parafialnych dożynek został założony „Parafialny Oddział Caritas”, który zajmował się ludźmi chorymi i potrzebującymi. Na pierwszym swym zebraniu zebrał 3.000 złotych na cele dobroczynne.  W 1947 roku liczył 77 osób a w następnym 81 członków. Razem z miejscowym proboszczem oddział organizował dni chorych. Pierwszy taki odbył się 27 lipca 1947 roku. Po Mszy św. urządzono dla 37 chorych śniadanie na placu przed probostwem. Oddział ten urządzał także wieczory dobroczynności. Tak zapoczątkowaną akcję przejęła później tzw. „Akcja Charytatywna”, która działała do końca lat 80-tych XX wieku. Po kilkuletniej przerwie w dniu 30 września 2010r. po nabożeństwie do Jezusa Przemienionego odbyło się pierwsze organizacyjne spotkanie Koła Charytatywnego, które po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Caritas Diecezji Gliwickiej zastąpiło dotychczas działający przy Parafii Zespół Charytatywny.
Na pierwsze zebranie zgłosiło się siedem chętnych do pomocy osób. Chęć uczestniczenia w pracach Koła zadeklarowała również siostra Franciszka.


23.10.2010r. w Katolickim Centrum odbyła się zorganizowana przez Koło Charytatywne, zbiórka odzieży zimowej dla biednych rodzin naszej parafii oraz dla mieszkańców DPS z Nakła Śl.

U progu "66. Tygodnia Miłosierdzia", tj. 2 października pracownicy Caritas Diecezji Gliwickiej oraz wolontariusze skupieni wokół Caritas Parafialnych pielgrzymowali do sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach k/ Raciborza.

Pielgrzymkę rozpoczęła Eucharystia pod przewodnictwem księdza infułata Konrada Kołodzieja, który wygłosił homilię i konferencję ascetyczną.

W dniu 9 października odbyła się uroczysta msza św. w intencji wszystkich chorych, na której udzielano Sakramentu Namaszczenia Chorych. Po mszy św. wszyscy zostali zaproszeni przez Księdza Proboszcza na poczęstunek przygotowany przez Panie z Koła Charytatywnego.

W trakcie spotkania ksiądz Proboszcz mówił o sensie Sakramentu Namaszczenia Chorych, przybliżył program obchodów 100 – lecia poświęcenia naszego kościoła i prosił o modlitwy oraz ofiarowanie swoich cierpień w intencji duchowego przeżycia tych obchodów.

Następnie Pani Łucja przedstawiła wspaniały program artystyczny, a na zakończenie podarowała wszystkim przepiękne, własnoręcznie zrobione kwiatki. Były też śpiewy i życzenia, aby wszyscy w takim samym gronie spotkali się w przyszłym roku.

Pragniemy tutaj zaprosić wszystkich chętnych do rozpoczynającego swoją działalność Koła Charytatywnego. Podstawowym celem Caritas Parafii jest szerzenie zasad miłosierdzia chrześcijańskiego poprzez koordynowanie pracy i działalność w niesieniu pomocy potrzebującym na terenie swojej parafii.
,, podaj rękę swemu bratu, niechaj nikt nie czuje się sam…”