Koło Misyjne


Członkowie Koła Misyjnego

Podczas jednego, z wielu spotkań

Koło Misyjne działające przy parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Tarnowskich Górach (Bobrownikach Śląskich) powstało 1 grudnia 1999 roku. Inicjatorem powstania grupy misyjnej był proboszcz ks. Piotr Ciba. Obecnie grupa liczy ok. 30 osób w różnym wieku, aktywnie zaangażowanych w dzieło misyjne na terenie Kościoła lokalnego. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Głównym celem spotkań jest przede wszystkim modlitwa w intencji misji, a także animacja misyjna oraz kwestia pomocy materialnej misjonarzom. Na spotkaniach często podejmowane są dyskusje o tematyce misyjnej. Uczestnicy zapoznają się także z dokumentami poruszającymi sprawy działalności misyjnej Kościoła. Przekazywana jest także Papieska Intencja Misyjna na dany miesiąc. Grupa misyjna przygotowuje gazetkę z bieżącymi informacjami misyjnymi w parafialnym kościele[1].

Bobrownickie Koło Misyjne często zaprasza na swoje spotkania misjonarzy i misjonarki pracujących na terenach ad gentes. Dotychczas gośćmi byli: o. Franiszek Szczurek ze Zgromadzenia Ojców Białych Misjonarzy Afryki, pracujący w Zambii w parafii Serenje; Klaretyn o. Roman Woźnica CMF pracujący na Wybrzeżu Kości Słoniowej; Klaretyn o. Eugeniusz Paruzel CMF z Wybrzeża Kości Słoniowej;  nieżyjący już (zmarł w 2009 roku) o. Józef Jurczyga CMF pracujących w Papui Nowej Gwinei; bp Eugeniusz Juretzko, ordynariusz diecezji Yokadouma w Kamerunie; ks. January Liberski pracujący w Zambii i Zimbabwe; s. Waleria Froń SMCB, ze Zgromadzenia Boromeuszek Trzebnickich, posługująca w Senegalu; ks. Stanisław Michalik MSF, ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, pracujący w Papui Nowej Gwinei; nieżyjący już (zmarł w 2009 roku) ks. Zbigniew Kozioł, pracujący w Argentynie; s. Angelika Chyla FDC, ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, pracująca w Ugandzie; Kamilianin o. Jerzy Wilk MI, pracujący na Madagaskarze[2].

Na spotkaniach z misjonarzami i misjonarkami składane są ofiary finansowe, które są przekazywane na pomoc w krajach misyjnych. Członkowie Koła Misyjnego wspomagają także misjonarzy w Togo. Ponadto ofiary są przekazywane na cele misyjne realizowane przez Papieskie Dzieła Misyjne w Warszawie, Werbistów w Pieniężnie oraz zgromadzenie Misjonarzy Kombonianów[3].

W 2002 roku grupa misyjna włączyła się w organizację festynu parafialnego, którego specjalnym gościem był Zespół  „Claret Gospel” z Wybrzeża Kości Słoniowej. Grupa liczyła ok. 15 osób i przybyła do Polski wraz z o. Romanem Woźnicą, pracującym na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Ofiary finansowe zebrane podczas występu artystycznego zespołu zostały przekazane na cele misyjne. Zespół „Claret Gospel” gościł później jeszcze raz w bobrownickiej parafii, ale już w mniejszym składzie.

Jedną z inicjatyw członków Koła Misyjnego było podjęcie „Adopcji Serca” w 2004 roku. Pomocą finansową została objęta osierocona dziewczynka Caline Benimana z Rwandy. Jej rodzice zmarli w 2001 roku na AIDS. Dziadkowie zajęli się wychowaniem dziewczynki i jej trójki rodzeństwa, prócz tego wychowują jeszcze dwoje innych sierot. Pomoc dla Caline polega na codziennej modlitwie oraz na comiesięcznej wpłacie 20 dolarów na jej utrzymanie i wykształcenie. Członkowie bobrownickiej grupy misyjnej zobowiązali się wspierać dziewczynkę, aż do ukończenia przez nią nauki i uzyskania pełnoletniości[4].

Koło Misyjne uaktywnia się szczególnie podczas Tygodnia Misyjnego i Niedzieli Misyjnej. Wówczas odbywa się Msza święta w intencji misji i osób zaangażowanych w dzieło misyjne, a także grupa prowadzi misyjne nabożeństwo różańcowe. Najczęściej przedstawiana jest także krótka inscenizacja o tematyce misyjnej, której przygotowaniem zajmuje się siostra katechetka wraz z miejscowymi dziećmi.


[1]Wywiad z p. Marią Gryc i p. Gabrielą Pietrygą, członkiniami Koła Misyjnego w Bobrownikach Śląskich, z dn. 13.04.2011.

[2] Tamże.

[3] Tamże.

[4] Tamże.

W imieniu całej wspólnoty zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przyłączenia się do działalności misyjnej. Zachęcamy również wszystkich do domawiania modlitwy św. Franciszka Ksawerego za misje:

Boże, Ty chcesz, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i osiągnęli poznanie prawdy. Zapal moje serce, abym zrozumiał, że jestem wezwany do działania na rzecz zbawienia całej ludzkości, ponieważ Ty powołujesz wszystkie narody, by stanowiły w Tobie jedną rodzinę. Stowarzyszone w Papieskiej Unii Misyjnej ofiaruję Ci modlitwy, dobre uczynki, cierpienia i radości tego dnia. W łączności z Kościołem i Najwyższym Kapłanem zanoszę prośbę o pomnożenie misyjnego żniwa i umocnienie jego robotników. Amen


Bieżące wydarzenia

Pożegnanie śp. Marii

„Rozdać siebie po trochu, po kawałku się dzielić, na miliony uśmiechów, kromek chleba i wody kropelek. I twarz mieć jedną dla każdego.” Dania 21 września 2019 roku wielu z nas […]

Ciekawostki, Koło Misyjne, Koło Seniorów

Droga krzyżowa w Kole Misyjnym

Ciekawostki, Koło Misyjne

Życzenia dla Ks. Proboszcza

Członkowie Koła Misyjnego składają życzenia urodzinowe Ks.Proboszczowi.

Ciekawostki, Koło Misyjne

Tydzień Misyjny

W dniu 25.10.2018  odbyło się  spotkanie Koła misyjnego z racji obchodzonego Tygodnia Misyjnego. Gość specjalny – nasz emeryt Ks.Infułat Bronisław Morawiec.

Ciekawostki, Koło Misyjne

Życzenia dla ks. Proboszcza

Członkowie Koła Misyjnego składają życzenia Ks.Proboszczowi z okazji 35-tej rocznicy Święceń Kapłańskich

Ciekawostki, Koło Misyjne

Rozważania Drogi Krzyżowej

Droga Krzyżowa na spotkaniu Koła Misyjnego. Temat: Misjonarze, męczennicy ostatniego okresu.

Ciekawostki, Koło Misyjne

Msza św. z okazji 80 rocznicy urodzin

Dnia 12 lutego Przewodnicząca Koła Seniorów oraz członkini Koła Misyjnego Pani Maria Gryc obchodziła swoje 80 urodziny. Z tej okazji 18 lutego została odprawiona Msza św., na której Pani Maria […]

Ciekawostki, Klub Górników, Koło Misyjne, Koło Seniorów

Spotkanie opłatkowe w Kole misyjnym i Caritas

W dniu 18.01.2018 r. odbyło się spotkanie opłatkowo-kolędowe w Kole misyjnym i Parafialnym Kole Caritas.

Ciekawostki, Koło Misyjne

Papieski Dzień Misyjny w parafii

W naszej parafii gościliśmy Ks.Romana Woźnica – Klaretyna, pochodzącego z Suchej Góry. Przez długie lata pracował w Abidżanie na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Od siedmiu lat przebywa w kraju. Jest Dyrektorem Fundacji „Zostaw […]

Ciekawostki, Koło Misyjne

Wizyta ks. Januarego w Kole Misyjnym

Na sierpniowym spotkaniu Koła Misyjnego gościliśmy Ks.Januarego Liberskiego, który podzielił się w skrócie ciekawostkami z Jego 60 – lecia Kapłaństwa, w większości na Misjach w Afryce. Pamiętaliśmy też o Jego urodzinach.

Ciekawostki, Koło Misyjne