Szkoła Słowa Bożego


Każdy dzień, który jest darem Boga, rozpoczynamy modlitwą. Po osobistym spotkaniu z Bogiem idziemy do swoich codziennych obowiązków. Jedni idą do pracy, inni do szkoły czy też na uczelnie, by następnie podjąć wiele innych spraw, które czekają na swoją realizację. I można powiedzieć, że te wszystkie obowiązki i sprawy wyznaczają rytm naszego życia, kształtują naszą codzienność, która uzupełniana jest przez setki informacji docierających do nas z radia, prasy, Internetu i telewizji. Patrząc na tę naszą codzienność możemy stwierdzić, że nie mamy w niej zbyt wiele czasu na osobistą refleksję nad samym sobą, na stawianie pytań dotyczących istoty naszego życia, a przede wszystkim obecności w nim osoby Pana Boga.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, w naszej parafii z inspiracji ks. Jana Kochla powstała grupa spotykająca się w „Szkole Słowa Bożego”. Celem „Szkoły Słowa Bożego” jest wprowadzenie w starożytną praktykę lectio divina (łac. „Lekturę Boga”). Według kard. Martiniego jest to „uporządkowane ćwiczenie osobistego słuchania Słowa Bożego”.

Lectio divina jest ćwiczeniem, czyli doświadczaniem, na które ktoś się decyduje, aby konsekwentnie żyć i formować swoje życie według słów Pisma Świętego. Podjęcie tego rodzaju ćwiczenia duchowego jest w gruncie rzeczy wyborem stałej aktywności w modlitwie i działaniu. Przez te wspólne spotkania w „Szkole” odkrywamy i uczymy się odkrywać prawdy Boże zawarte w tekstach Pisma Świętego. Staramy się, by to Słowo zostało przez nas przyjęte i zaczęło prawdziwie żyć w codzienności naszego życia. Do „Szkoły” przychodzą ludzie, by na nowo odszukać Boga w swoim życiu, by więcej o Nim się dowiedzieć; inni pragną pogłębiać swoją osobistą wiarę, uczynić ją bardziej żywą. Każdy biorący udział w tych spotkaniach może wynieść coś dla siebie.

Na początku pierwszego spotkania w „Szkole Słowa Bożego”, w czasie którego rozważaliśmy tekst z Ewangelii wg Łukasza (Łk 14, 15-24) mówiący o hojnym i bezinteresownym gospodarzu, można było zauważyć wśród zebranych obawę o to, czy ktoś będzie potrafił zabrać głos. I tu doświadczyliśmy prawdziwego działania Ducha Świętego, który otworzył nasze serca i nasze usta. Zaczęliśmy nawzajem dzielić się przeczytanym przez nas Słowem. Kiedy rozchodziliśmy się do domów, można było zauważyć zadowolenie na twarzach osób biorących udział w spotkaniu, ponieważ każdy kontakt ze Słowem Bożym prawdziwie przemienia serce człowieka.

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby dołączyć do „Szkoły Słowa Bożego” zapraszamy w każdy pierwszy czwartek miesiąca na godzinę 19:00 do Katolickiego Centrum Kultury.