Wikariusze

Proboszczowie w Bobrownikach-Śląskich z reguły w latach początkowych pracowali sami, a jedynie doraźnie prosili do pomocy innego kapłana, czy to z okazji nadzwyczajnych akcji takich, jak misje czy rekolekcje lub spowiedź wielkanocna. W naszej parafii posługę kapłańską pełnili następujący wikariusze:

Ks. Emil Chmiel

1. ks. Emil Chmiel – od 21 lipca 1937 roku do 24 czerwca 1940 roku.

Ksiądz Emil Chmiel pochodził z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lubecku. Urodził się 1 sierpnia 1911 roku Lubecku k. Lublińca. Został wyświęcony w 1937 roku. Jego pierwszą parafią była parafia w Bobrownikach, gdzie był najpierw wikariuszem a później administratorem. W latach 1945-62 był proboszczem parafii Piasek koło Pszczyny, a od 1962 roku osiadł jako emeryt w Czarnkowie. Często przebywał u swojej siostry w Pszczynie, gdzie zmarł 28 kwietnia 1986 roku.


2. ks. Edmund Boronowski – od 25 czerwca 1940 roku.

Ks. Edmund Boronowski był misjonarzem świętej Rodziny. Był proboszczem parafii św. Rodziny w Gliwicach w latach 1946-1946. Zmarł 20 sierpnia 1958 roku.


ks. Tadeusz Orszulik
ks. Tadeusz Orszulik

3. ks. Tadeusz Orszulik – od 1 września 1956 roku do 12 stycznia 1957 roku.

Ks. Tadeusz Orszulik urodził się 3.12.1930 r. w Rudzie Śląskiej – Nowy Bytom. Święcenia kapłańskie przyjął 24.06.1956 roku w Katowicach. Poza naszą parafią był wikariuszem w parafii Trójcy Przenajświętszej w Piekarach Śląskich – Szarleju 13.01.1957 – 28.08.1959, w parafii NSPJ w Chorzowie Batorym 30.08.62 – 30.08.65, następnie był administratorem 1970 – 1985 a później proboszczem parafii świętego Klemensa i męczenników w Lędzinach 1985 – 1997.


ks. Włodzimierz Dziubek
ks. Włodzimierz Dziubek

4. ks. Włodzimierz Dziubek – katecheta z Tarnowskich-Gór. Przez jakiś czas mieszkał na probostwie.

ks. Włodzimierz Dziubek pochodził z parafii św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Panewnikach. Był wikariuszem Katedry Chrystusa Króla w Katowicach w latach 1955 – 1956.  Następnie został proboszczem parafii MB Fatimskiej w Wesołej 21.07.1960 – 31.08.1965 a później w parafii pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Paniowach (Mikołów). Pochowany w Panewnikach.


ks. Jerzy Nyga

5. ks. Jerzy Nyga – od 28 sierpnia 1959 roku do 29 sierpnia 1964 roku.

ks. prałat lic. Jerzy Nyga urodził się 16 kwietnia 1931 roku w Bieruniu Starym. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 czerwca 1956 roku. Pochodzi z parafii p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu Starym. Pracował w charakterze wikariusza kolejno w następujących parafiach: w Rydułtowach (X 1956-1959), Bobrownikach Śląskich (1959-1964), Chorzowie – św. Jadwigi (1964-1968) zarazem jako kapelan szpitala, oraz w Bielsku – Serca Jezusowego (IX-XII 1968). Następnie był rektorem kościoła św. Wawrzyńca w Orzeszu (1969-1971), łącząc z tym równocześnie w 1971 roku funkcję ekonoma parafii Nawiedzenia NMP w Orzeszu, a 5 V otrzymał dodatkowo dekret odbudowującego kościół św. Walentego w Bieruniu Starym. Od 1967 roku był członkiem, a od 1980 roku jest przewodniczącym Archidiecezjalnej Komisji Sztuki Sakralnej, członkiem Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej, diecezjalnym duszpasterzem Środowisk Twórczych oraz profesorem konserwacji zabytków w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. W latach 1972-1975 brał udział w I Synodzie Diecezji Katowickiej w komisjach duszpasterstwa dorosłych i sztuki sakralnej. Ks. prałat Jerzy Nyga jest również od 1994 roku prezesem Stowarzyszenia Pomocy św. Łazarza. Po przejściu na emeryturę zamieszkał na terenie swojej rodzinnej parafii w Bieruniu Starym i tam pomaga duszpasterzom. W latach 29 lipca 1971 do 10 października 1971 roku był administratorem a w latach 11 października 1971 do 13 sierpnia 2000 roku proboszczem parafii pw. św. Józefa w Katowicach-Zalężu. Jest Kapelanem Jego Świątobliwości.


Ks. Józef Ledwoń

6. ks. Józef Ledwoń – od 30 sierpnia 1964 roku do 29 sierpnia 1968 roku.

Ks. Józef Ledwoń pochodził z parafii św. Józefa w Chorzowie. W latach 1968 – 1972 był wikariuszem w parafii św. Bartłomieja w Bieruniu a następnie w latach 1972 – 1975 został wikariuszem w parafii św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym. Zmarł w 1977 roku.


ks. Eugeniusz Marszolik
ks. Eugeniusz Marszolik

7. ks. Eugeniusz Marszolik – od 30 sierpnia 1968 roku do 29 sierpnia 1971 roku.

ks. Eugeniusz Marszolik został wyświęcony w 1962 z parafii pw. NSPJ w Rybniku – Niedobczycach.


ks. Benedykt Woźnica

Ks. Benedykt Woźnica – administrator do czasu objecia funkcji przez ks. Sojkę. Na czas urlopu księdza Marszolika od 1 sierpnia 1969 roku był tymczasowym substytutem naszej parafii.

Ks. prał. kan. dr Benedykt Woźnica urodził się 9 sierpnia 1935 roku w Radlinie –  Bierułtowach. Święcenia kapłańskie przyjął 14 sierpnia 1958 roku.  Ks. Woźnica był duszpasterzem akademickim, należał do Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym w Katowicach.


8. ks. Bonifacy Nowak – od 30 sierpnia 1971 roku do 29 sierpnia 1972 roku.

Ksiądz Nowak pochodzi z parafii pw. św. Pawła w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1963 roku. Pracował jako wikariusz min. w parafii pw. św. Michała Archanioła w Bytomiu – Suchej Górze (1963-1966); w parafii św. Anny w Świerklanach (1968-1971); w parafii pw. Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich (1973-1977).


ks. Bernard Jośko
ks. Bernard Jośko

9. ks. Bernard Jośko – od 30 sierpnia 1972 roku do 29 sierpnia 1974 roku.

ks. Jośko pochodzi z parafii pw. śś. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1958 roku. W latach 1973 – 2003 był proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Katowicach. Jest kierownikiem duchowym Legionu Maryi w archidiecezji katowickiej.


Pf. Leo Sobik
Pf. Leon Sobik

10. ks. Leon Sobik – od 30 sierpnia 1974 roku do 19 sierpnia 1976 roku.

Ksiądz Leon Sobik urodził się 25 czerwca 1947 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 19 kwietnia 1974 roku. Od 20 lat jest duszpasterzem lokalnej parafii w Wackersbergu, gmina w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Górna Bawaria, w powiecie Bad Tölz-Wolfratshausen.


Pf. Leo Sobik
Ks. Bronisław Matysek

       11. ks. Bronisław Matysek – od 1976 do 1980 roku.

Ksiądz Matysek, urodził się 6 sierpnia 1951 roku w Kochłowicach. W latach 1969-1976 studiował w Seminarium Duchownym w Krakowie, po czym 15 kwietnia 1976 r. przyjął święcenia kapłańskie w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Był wikarym w parafiach: pw. św. Wojciecha w Mikołowie, p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Imielinie, p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Głożynach oraz w parafii p.w Przemienienia Pańskiego w Katowicach. W 1991 roku bp. katowicki Damian Zimoń uczynił Go administratorem, a następnie proboszczem parafii w Ligockiej Kuźnii.


ks. Eugeniusz Witak

 12. ks. Eugeniusz Witak – od 1980 do 1983 roku.

Ksiądz Witak urodził się 24 sierpnia 1954 w Jastrzębiu Górnym. Święcenia kapłańskie przyjął 3 kwietnia 1980  roku w Katowicach. Oprócz naszej parafii był wikariuszem w Rudzie Śląskiej- Nowym Bytomiu (1983-1986); w Rojcy (1986-1989); w Rybniku w parafii św. Jadwigi (1989-1995). Od 1995 roku jest proboszem parafii pw. św. Trójcy w Piekarach Śląskich – Szarleju.


ks. Stanisław Gruchała

 13. ks. Stanisław Gruchała – od 31 sierpnia 1983 roku do 30 sierpnia 1988 roku.

Ksiądz Stanisław urodził się 29 kwietnia 1932 w Szarleju jako syn Józefa i Heleny zd. Bogacki. Ochrzczony został 8 maja tegoż roku w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Szarleju, a w 1942 przyjął sakrament bierzmowania. Od lutego 1940 Stanisław uczęszczał do szkoły powszechnej w Piekarach-Śląskich, a po czterech latach przeniesiono go do szkoły średniej (Mittelschule), w której uczył się do stycznia 1945. 9 marca 1945, zaraz po wyzwoleniu Śląska spod okupacji niemieckiej, zgłosił się do Gimnazjum i Liceum im. Jana III Sobieskiego w Piekarach-Śląskich, do którego został przyjęty po złożeniu egzaminu wstępnego. W okresie szkolnym był w swojej parafii ministrantem, brał także czynny udział w życiu religijnym szkoły, służąc przy ołtarzu podczas nabożeństw szkolnych i sodalicyjnych. Egzamin dojrzałości zdał w maju 1950. W tym samym roku Stanisław został przyjęty do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Studia teologiczne odbył na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po zlikwidowaniu Wydziału Teologicznego w 1954 kontynuował studia w Śląskim Seminarium Duchownym. Święceń kapłańskich udzielił mu 13 listopada 1955 w Katowicach bp Zdzisław Goliński. Po święceniach ks. Gruchała pełnił funkcję wikariusza w parafii Bożego Ciała w Kończycach. 30 stycznia 1956 został wikariuszem w parafii św. Antoniego w Siemianowicach-Śląskich. Od 9 stycznia 1957 był wikariuszem w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Woszczycach. Kolejnymi placówkami wikariuszowskimi ks. Stanisława były parafie: Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie (1.09.1958-30.08.1961), św. Jacka w Radoszowach (31.08.1961-29.08.1964), św. Wawrzyńca w Kochanowicach (30.08.1964-29.08.1966), Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kozłowej Górze (30.08.1966-29.08.1969), św. Marii Magdaleny w Bełku, gdzie powierzono mu opiekę duszpasterska w lokalii w Szczejkowicach (30.08.1969-29.08.1971), św. Wawrzyńca w Wirku (30.08.1971-30.08.1974), Matki Bożej Różańcowej w Łaziskach-Górnych (31.08.1974-18.08.1978), Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Maksymiliana Kolbego w Janowie-Miejskim (19.08.1978-4.03.1980). 13 marca 1980 ks. Stanisław został mianowany wikariuszem-ekonomem, a w miesiąc później proboszczem parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Woszczycach. Następnie ks. Stanisław pełnił służbę kapłańską jako wikariusz w następujących parafiach: Nawiedzenia NMP w Brzezince (21.11.1980-30.08.1983), Przemienienia Pańskiego w Bobrownikach-Śląskich (31.08.1983-30.08.1988), św. Szczepana w Bogucicach (31.08.1988-28.08.1992) i Bożego Ciała w Kończycach (od 29.08.1992). Poza pracą duszpasterską w parafii w Kończycach zlecono mu także prowadzenie duszpasterstwa seniorów w „Symeonówce” w Bielszowicach, prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Katowickiej, oraz sporządzanie, na życzenie proboszczów, spisu inwentarza parafialnego. 16 grudnia 1992 ks. Stanisław ze względu na stan zdrowia został przeniesiony na rentę. Do 1996 mieszkał nadal na probostwie parafii Bożego Ciała w Kończycach, następnie zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Katowicach. Zmarł 23 października 2004 w Domu Księży Emerytów w Katowicach. Pochowany został 27 października w Szarleju.


ks. dr Marek Drogosz

 14. ks. Marek Drogosz – od 31 sierpnia 1988 do 31 sierpnia 1989 roku.

Diecezjalny egzorcysta archidiecezji katowickiej ks. dr Marek Drogosz utonął 7 sierpnia 2003 roku w Bałtyku w okolicach Pucka. Jak poinformował tamtejszy komendant powiatowy policji, mł. insp. Krzysztof Woźniak, ks. Drogosz wypłynął w morze z plaży. Tonącego kapłana wyciągnęły z wody osoby znajdujące się na brzegu. Wezwano na pomoc śmigłowiec, ale akcja reanimacyjna nie dała rezultatu. Pogoda była piękna, ale stan morza oceniano na 3–4 stopni w skali Beauforta i silna była fala odpływowa. Tego samego dnia w okolicy utonęły jeszcze dwie inne osoby, a dzień wcześniej – trzy. Ks. dr Drogosz miał niespełna 44 lata. Uśmiechnięty, trochę jowialny, nie pasował do potocznych wyobrażeń o egzorcystach. – To był święty kapłan, bardzo Boży i bardzo ludzki, przystępny. Był dobrym rekolekcjonistą i spowiednikiem. Jesteśmy wstrząśnięte – mówiły siostry służebniczki z klasztoru w Katowicach Panewnikach, przy którym znajduje się dom rekolekcyjny, prowadzony dotąd przez ks. Drogosza. Ks. dr Marek Drogosz urodził się 17 września 1959 w Boguszowicach Osiedlu. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Rybniku. W 1978 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, które w roku 1980 zostało przeniesione do Katowic. Święcenia diakonatu otrzymał 11 marca 1984 r. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Tam też 4 kwietnia 1985 roku biskup katowicki Herbert Bednorz udzielił mu święceń prezbiteratu. Ks. Marek Drogosz był wikariuszem w parafiach: Św. Jana Chrzciciela w Tychach (od 5 maja 1975) i Przemienienia Pańskiego w Bobrownikach-Śląskich (od 31 sierpnia 1988). W roku 1994 uzyskał stopień doktora teologii w zakresie teologii życia wewnętrznego. Od 1 października 1989 do 31 sierpnia 1992 r. był prefektem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. 29 sierpnia 1994 objął funkcję katechety Prywatnego Żeńskiego Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku oraz kapelana sióstr urszulanek. Z dniem 1 września 1997 został rekolekcjonistą archidiecezjalnym, najpierw w Domu Rekolekcyjnym Archidiecezji Katowickiej im. Stanisława Adamskiego w Kokoszycach, a od 1 lipca 2001 r. w Domu Rekolekcyjnym w Panewnikach. 20 listopada 1999 Arcybiskup katowicki mianował go egzorcystą na terenie archidiecezji katowickiej. Ks. dr Marek Drogosz został pochowany 12 sierpnia 2003 roku w rodzinnej parafii w Rybniku-Boguszowicach Osiedlu. Nie zdążył przybyć na odpust w swojej dawnej parafii…


 15. ks. Jerzy Strzoda – od 31 sierpnia 1989 do 27 sierpnia 1993 roku.

Ksiądz Jerzy Strzoda, po święceniach w 1982 roku pracował w parafii św. Jadwigi w Chorzowie, Zmartwychwstania Pańskiego w Piekarach Śląskich, św. Bartłomieja w Koniakowie, św. Michała w Michałkowicach, Przemienienia Pańskiego w Bobrownikach Śląskich, parafii św. Mikołaja w Lublińcu i przez sześć lat był proboszczem w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kopienicy – Łubiu. Od 4 sierpnia 2003 roku jest proboszczem w Kamieńskich Młynach.


16. ks. Klaudiusz Szymroszczyk – od 28 sierpnia 1993 do 26 sierpnia 1996 roku.

 Ksiądz Klaudiusz Szymroszczyk pracował w parafii pw. św. Jerzego w Gliwicach – Łabędach, św. Bartłomieja w Gliwicach i Wniebowzięcia NMP w Gliwicach. 1 września 2009 roku został mianowany administratorem parafii pw. Ducha Świętego w Zabrzu. 1 czerwca 2013 roku został mianowany jej proboszczem.


 17. ks. Piotr Ciba – od 27 sierpnia 1996 roku do 2 lipca 1998 roku.

 Ksiądz Piotr Ciba po przyjęciu święceń kapłańskich w 1983 roku pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Woźnikach, Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim, św. Józefa w Świętochłowicach i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Herbach Śląskich. 27 sierpnia 1996 roku został wikariuszem w naszej parafii. Po przejściu ks. Wiktora Sojki na emeryturę w 1998 roku został ustanowiony administratorem a 8 października 2000 roku – proboszczem parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Bobrownikach Śląskich.


 18. ks. Marian Błaszczok – 14 sierpnia 1998 roku do 31 sierpnia 2003 roku.

Ks. Marian urodził się 9 stycznia 1971 roku w Raciborzu. Święcenia kapłańskie przyjął 30.05.1998 roku w Gliwicach. Z jego inicjatywy powstała pierwsza strona internetowa parafii.  W latach 2003-2008 był wikariuszem w parafii NMP Matki Kościoła w Gliwicach-Sikorniku. W latach 2008-2013 był wikariuszem w parafii pw. św. Anny w Gliwicach-Łabędach. W latach 2013 do 2016 był wikariuszem w parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Pyskowicach. Od 01.09.2016 do 10.06.2019 był proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Gliwicach. Od 1.09.2019 został proboszczem parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Kaletach-Drutarni.


 19. ks. Mirosław Potocki – 1 września 2003 roku do 31 sierpnia 2007 roku

Ksiądz Mirosław urodził się 5 stycznia 1974 roku w Zbrosławicach. Rodzinna parafia: Dobrego Pasterza w Bytomiu-Karbiu. Ma dwie siostry i brata. Ukończył VI LO w Bytomiu. Pracę magisterską pisał na temat: „Holenderska ustawa eutanazyjna w ocenie etyki katolickiej”. Został wyświęcony 7 czerwca 2003 roku. W latach 2007-2012 był wikariuszem w parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Gliwicach-Sośnicy. W latach 2012-2017 był wikariuszem w parafii pw. św. Jerzego w Gliwicach-Łabędach. Od 1.09.2017 został wikariuszem parafii św. Jana Chrzciciela w Gliwicach- Żernikach.


20. ks. Jacek Płachta – od 1 września 2007 roku do 31 sierpnia 2008 roku.

Ksiądz Jacek urodził się 5 maja 1982 roku w Zabrzu. Pochodzi z parafii Niepokalanego Serca NMP w Zabrzu. Ma brata Andrzeja (16 l.). Ukończył I LO w Zabrzu. Pracę magisterską napisał nt. „Gabriela Marcela fenomenologia i metafizyka nadziei”. Praktykę diakońską odbył w naszej parafii. Interesuje się literaturą współczesną, techniką i metodą lectio divina oraz odnową charyzmatyczną. Został wyświęcony 26 maja 2007 roku. W latach 2008-2012 był wikariuszem w parafii pw. św. Katarzyny w Woźnikach. Obecnie jest wikariuszem w parafii pw. NSPJ w Zabrzu-Rokitnicy.


21. ks. Grzegorz Brodziak – od 1 września 2008 roku do 31.08.2013 roku.

Ksiądz Grzegorz pochodzi z parafii św. Katarzyny w Woźnikach. Urodził się 12 marca 1972 r. Ukończył Liceum Elektryczne w Kaletach. Pracę magisterską przygotował z teologii moralnej nt. Wpływ środków społecznego przekazu na życie rodzinne w świetle posoborowego nauczania Kościoła. Rodzeństwo: brat Aleksander i siostra Gabriela. Rodzice: Felicja i Erwin. Został wyświęcony 17 maja 1997 roku w Gliwicach. Swoją posługę rozpoczął od parafii św. Marcina w Starych Tarnowicach (16.08.1997-31.08.2001), następnie był wikariuszem w parafii pw. św. Jerzego w Gliwicach-Łabędach (01.09.2001-31.08.2007) a ostatnio pracował w parafii pw. Świętej Rodziny w Bytomiu – Bobrku (01.09.2007-31.08.2008). Ksiądz Grzegorz został powołany na wikariusza parafii pw. św. Józefa w Sadowie z dniem 01.09.2013r. Od dnia 1 września 2014 roku został ustanowiony proboszczem parafii NSPJ w Kochcicach.


22. ks. Daniel Klimkiewicz – od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2014.

Urodził się 6 września 1980 roku w Piekarach Śląskich. Pochodzi z parafii św. Jacka w Bytomiu. Został wyświęcony 14 maja 2005 roku w Katedrze w Gliwicach. W latach 2005-2011 pracował jako wikariusz w parafii św. Józefa w Zabrzu, następnie pracował w parafii św. Józefa w Kaletach – Jędrysku. Obecnie jest rezydentem parafii pw. św. Józefa w Zabrzu.


          23. ks. Wojciech Babiak – od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2017 r.

Urodził się 5 kwietnia 1982 roku w Katowicach. Pochodzi z parafii św. Józefa w Zabrzu. Ma troje rodzeństwa: siostrę Marię oraz braci Krzysztofa i Andrzeja. Ukończył Technikum Górniczo-Elektroniczne nr 1 w Zabrzu (obecnie Centrum Edukacji). Napisał pracę magisterską „Wpływ chrystofanii pod Damaszkiem na doświadczenie krzyża i zmartwychwstania Chrystusa przez świętego Pawła”. Praktykę diakońską odbył w parafii św. Mikołaja w Świbiu. Był wikariuszem parafii Św. Jakuba w Sośnicowicach i w 2018 roku został mianowany audytorem Sądu Biskupiego w Gliwicach oraz rezydentem parafii NSPJ w Bytomiu-Szombierkach.


24. ks. Andrzej Nowak – od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku.


25. ks. Adrian Ziaja – od 1 września 2019 roku do sierpnia 2021

Urodził się 23 sierpnia 1989 roku w Tarnowskich Górach. Pochodzi z parafii św. Józefa Robotnika w Tarnowskich Górach. Ma brata bliźniaka, Mateusza. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach. Napisał pracę magisterską „Wpływ świadectwa duchownych na wiarygodność Kościoła na przykładzie Kościoła w Polsce”. Praktykę diakońską odbył w parafii Ducha Świętego w Gliwicach-Ostropie. Interesuje się: sportem (piłką nożną i biegami przełajowymi), literaturą teologiczną i piękną oraz zjawiskami społecznymi. Święcenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 2014 roku. Pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Trójcy w Bytomiu.

——————————————————————————————————————————

26. ks. Przemysław Kielich – od 1 września 2021 do dziś.

Urodził się 18 listopada 1993 w Knurowie. Pochodzi z parafii św. Anny w Gliwicach-Łabędach. Ukończył VII Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach wstępując następnie do Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu. Napisał pracę magisterską: „Teologia liturgii chrzcielnej według katechez mistagogicznych św. Ambrożego z Mediolanu”. Po praktyce diakońskiej w parafii Ducha Świętego w Gliwicach-Ostropie przyjął święcenia kapłańskie 19 maja 2018 r. z rąk bpa Jana Kopca. W latach 2018-2021 był wikariuszem w parafii Chrystusa Króla w Gliwicach.