Opłaty cmentarne

Przypominamy o regulowaniu należności za wywóz nieczystości i zużycie wody na cmentarzu (30 zł/rok od grobu) oraz o przedłużaniu rezerwacji miejsc grobowych (25 zł/rok). W związku z planowaną ewidencją cmentarza informujemy, że miejsca grobowe, których okres rezerwacji minął i nie została dokonana prolongata, przechodzą na własność parafii i będą likwidowane.