Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania zostanie udzielony w sobotę 13 kwietnia 2024 r., podczas Mszy Świętej o godz. 16:00, po dwuletnim przygotowaniu młodzieży przy parafii.

Kandydaci do bierzmowania bezpośrednio ks. Wikaremu bądź w kancelarii parafialnej do dnia 12 marca składają następujące dokumenty:

1) świadectwo Chrztu Świętego kandydata do bierzmowania
(jeśli sakrament ten kandydat przyjął poza naszą parafią),

2) zaświadczenie z parafii zamieszkania świadka bierzmowania o dopuszczeniu go do tej godności (świadkami bierzmowania mogą być wierzący i praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i Eucharystii, mogą przystępować do sakramentów świętych oraz prowadzą życie zgodne z wiarą; jeśli to możliwe wypada, by świadkiem był ktoś spośród rodziców chrzestnych; świadkiem bierzmowania nie może być ojciec lub matka przyjmującego bierzmowanie – KPK kan.893 wraz z kan. 874)
– natomiast jeśli świadkiem bierzmowania ma zostać osoba z naszej parafii wystarczy, by kandydat podał dane personalne oraz adres zamieszkania świadka,

3) zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej podpisane przez osobę prowadzącą te zajęcia.

 

Przygotowanie bezpośrednie:

1) spotkanie podsumowujące przygotowanie katechetyczne odbędzie się:
dla dziewcząt5 marca (wtorek) o godz. 19:00 w Opoce,
dla chłopców12 marca (wtorek) o godz. 19:00 w Opoce;

2) parafialne czuwanie na Jasnej Górze dla wszystkich – 15/16 marca (piątek/sobota) – zgody na udział oraz szczegółowe informacje na temat wyjazdu zostaną podane na spotkania podsumowujących przygotowanie katechetyczne;

3) nauka rekolekcyjna dla wszystkich połączona z Sakramentem Pokuty i Pojednania (Spowiedzią Świętą) – 19 marca (wtorek) o godz. 19:00 w kościele;

4) egzamin – terminy: 25 marca (poniedziałek) i 27 marca (środa);
Pytania dla kandydatów do bierzmowania – materiał na egzamin.docx (POBIERZ);
Pytania dla kandydatów do bierzmowania – materiał na egzamin.pdf (POBIERZ);

5) próba:
– 9 kwietnia (wtorek) o godz. 19:00 w kościele,
– 12 kwietnia (piątek) o godz. 19:00 w kościele – razem z przyszłymi świadkami bierzmowania połączone z Sakramentem Pokuty i Pojednania (Spowiedzią Świętą).